nedeľa, 1. marca 2015

ARRL International DX Contest CW

Podmienky neboli príliš dobré, bolo počuť málo amerických staníc, najmä na horných pásmach.
Závodu sa zúčastnili Vlado OM3BY, Rudo OM4TQ, Rudo OM3COR a Michal OM4AA.ARRLDXCW Summary Sheet

       Start Date : 2015-02-21

    CallSign Used : OM3RRC
      Operator(s) : OM3BY, OM4TQ, OM3COR, OM4AA

Operator Category : MULTI-OP
Assisted Category : ASSISTED
             Band : ALL
            Power : HIGH
             Mode : CW

     ARRL Section : DX
        Club/Team : Radioclub Manin
         Software : N1MM Logger+ 1.0.4706.0

        Band     QSOs     Pts  Sec
         3,5     179     537   37
           7     503    1509   50
          14     343    1029   53
          21     434    1302   53
          28     261     783   46
       Total    1720    5160  239