Klubovne

Klubovňa OM3RRC + OM3ROM

Klubová miestnosť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Vybavenie je nasledovné:

KV - FT1000MKV Field, TenTec ORION II, PA OM2500, PA Expert 1k3, 2x MicroKeyer II, 2x Station Master, BPF + inband controller, double ten ant switch. Antény: 160m - Inv.V, 80m - dipole Bazooka, 40-20-15-10m - AD-2335, 40m - horizontal deltaloop, 20m - vertical deltaloop.

VKV - FT857, PA - GS35, anténa 4x10el. DK7ZB az+el (EME).
Klubovňa OM3KNS

Nachádza sa v strojárenskej štvrti v sídle firmy POBYS. Rádioklub používa TCVR IC-756 a anténu Windom.
Prechodné stanovisko sme vybudovali pri kóte Veľký Javorník, JN99EH v nadmorskej výške 1021m a.s.l. Nachádza sa tu prenosná unimobunka s pristavaným prístreškom. Tá zároveň slúži ako základ pre dva stožiare. Jeden fixný o výške 12m s trvalo upevnenou 200cm parabolou pre pásmo 23cm. Druhý je výsuvný vysoký 14m, ktorý sa používa pre pásma 13 a 3cm, prípadne iné pásma. Pre pásmo 70cm používame trubkový stožiar vysoký iba 6m s 2x 21el. F9FT. Pásmo 2m z tejto kóty neprevádzkujeme, kvôli zachovaniu duševného zdravia. Pre návštevy je k dispozícii 6m dlhá F9FT. V bunke je k dispozícii napájanie 3x230V a wi-fi internet.