Podporte nás


Podpora poukázaním asignačnej dane

Priatelia!

Každý rok máte možnosť podporiť naše neziskové združenie poukázaním asignačnej dane (2% z vaších daní odvedených štátu). Táto forma podpory je v našom rádioklube najvýraznejším príspevkom rozpočtu.

Preto zverejňujeme aktuálne tlačivo pre zamestnancov, potrebné pre poukázanie asignačnej dane.
Tlačivo sa vypisuje na základe potvrdenia od zamestnávateľa o mzde, ktoré si treba vyžiadať. Obe tlačivá musí zamestnanec odovzdať na Daňový úrad v mieste svojho bydliska do 30.4. aktuálneho roku.

(tlačivo je vyplniteľný PDF formulár, ktorý možno následne vytlačiť; veľkosť 139kB)

Podnikatelia, živnostníci a firmy toto tlačivo nepotrebujú, lebo údaje píšu priamo do daňového priznania.
Údaje pre podnikateľov, ktorí priznávajú dane sami:

Rádioklub Manín
občianske združenie
Železničná 74
01701 Považská Bystrica
IČO: 36121185

Ďakujeme Vám za podporu.