nedeľa 13. októbra 2013

UHF Contest 2013

Prvý víkend v októbri patril závodu na vlnách ešte kratších ako sú vlny veľmi krátke. Týždeň po stavbe krátkovlnnej antény a ďalekopisnom závode sme sa stretli v komornej zostave a to Vlado OM3BY, Jozef OM4AQ a Mojo OM6MW.

CQ WW RTTY DX Contest a stavba novej antény

Účasť v tohtoročnom závode bola spojená so stavbou novej a hlavne väčšej KV antény. Anténa bola už nejaký čas uložená na klube a hľadali sme vhodný termín na jej postavenie. Podmienkou bolo dobré počasie a dostatok pracovných síl. Po rekonštrukcii strechy bola demontovaná zostava troch HB9CV a vertikál na 7 MHz.