nedeľa 8. marca 2015

UBA DX Contest CW

Závodu sa zúčastnili dvaja statoční, Rudo OM4TQ a Roman OM4KW. Podmienky boli dobré a dalo sa dobre zavysielať.

nedeľa 1. marca 2015

ARRL International DX Contest CW

Podmienky neboli príliš dobré, bolo počuť málo amerických staníc, najmä na horných pásmach.
Závodu sa zúčastnili Vlado OM3BY, Rudo OM4TQ, Rudo OM3COR a Michal OM4AA.