utorok 24. mája 2016

SOTA Makyta vs. homo debilis

V nedeľu 22. 5. 2016 bolo veľmi pekné počasie. Keďže som si povedal, že aspoň raz za mesiac by som mohol niekde vybehnúť na SOTU, padla voľba na Makytu pri Púchove. Tento vrchol mám rád a to hneď z dvoch dôvodov: ide o dvojitú aktiváciu (česká aktivácia OK/ZL-004 a slovenská OM/TN-012) a nemusím brať stoličku na sedenie, keďže sa tu nachádza posedenie aj s prístreškom.

piatok 13. mája 2016

2. subregionálny pretek 2016

Na kóte v JN99EH sme sa schádzali postupne. Ja a Miro OM4GM sme dorazili okolo deviatej, aby sme rozchodili internetový mikrovlnný spoj, čo sa ale nakoniec nepodarilo pre poruchu rádia. Zostali sme odkázaní na pomalý GPRS. Žilinská vetva Vlado OM3BY a Mojo OM6MW dorazili o dve hodiny a Hrnkovci - Vlado OM3CLS a Rasťo OM3BH ešte o ďalšiu hodinu.

štvrtok 5. mája 2016

Členské na rok 2016

Vážení členovia Rádioklubu Manín!

Na výročnej schôdzi z dňa 30. 01. 2016 sa schválilo členské na rok 2016 nasledovne:
- zárobkovo činné osoby 20,- € / rok
- nezárobkovo činné osoby 5,- € / rok (študenti, dôchodci, nezamestnaní)

Členské je potrebné uhradiť bankovým prevodom:
účet:             4007920588/7500
IBAN:           SK19 7500 0000 0040 0792 0588
poznámka:    uviesť svoju značku a popis "členské na rok", napr. om4wy clenske 2016

V prípade potreby je možné uhradiť členské v hotovosti počas pravidelných klubových dní konaných každý štvrtok.

Vďaka za podporu.

73! om4wy Roman