streda 27. apríla 2016

SOTA počas Jilemnického 25-ky

24. apríl 2016. Dátum 40. ročníka turistickej akcie Jilemnického 25-ky, turistického pochodu. Keďže išlo o okrúhle výročie, bolo možné trasu skrášliť o horskú prémiu, alias výstup na Veľký Manín s nadmorskou výškou 890,6 m.n.m. Veľký Manín je zároveň zaradený do aktivity SOTA s referenčným číslom OM/TN-018 a 2 bodmi za aktiváciu.

piatok 15. apríla 2016

Turistická akcia Jilemnickeho jarná 25-ka

Na akcii Rádioklub Manín, o.z., Považská Bystrica zabezpečuje spojenie. Jedná sa o 40. ročník turistického pochodu Jilemníckeho jarná 25-ka, ktorá sa uskutoční dňa 24.4.2016 od 7.00 do 16.00 v Manínskej tiesňave a jej okolí. Pre nás je to šesnásty krát. Nadviazali sme tak na tradíciu našich predchodcov z OM3KNS, ktorí niekoľko desaťročí zabezpečovali spojením motoristické akcie, hlavne medzinárodné motocyklové 6-denné súťaže.
Budeme vysielať na kmitočte 145,45MHz módom FM. Na kontrólach bude pracovať 5 rádioamatérov, na trase ďalší dvaja. Prihlásilo sa aj niekoľko ďalších rádioamatérov, ktorí chcú aktivovať SOTA kopce, ktoré sú po trase alebo okolí tri - TN-018, 020, 021.  Ďalšie dve sa nachádzajú v okolí Považskej Bystrice TN-024, 026. Ďalší budú dohľadávať geokešky, ktorých je v okolí nespočetne. Rádioamatéri z okresov TN, IL, PU, PB, BY a ZA sa zvyknú do siete prihlásiť a podporiť našu činnosť, alebo aspoň odovzdať report.
Akcia je dobrá príležitosť na rádioamatérske aktivity, ale aj propagáciu nášho hobby. Pri dobrom počasí sa na akcii v prekrásnom prostredí Manínskej tiesňavy (Súľovské vrchy v Strážovských vrchoch) zúčasňuje okolo 4000 evidovaných účastníkov. Ide sa za každého počasia.

Všetci sú vítaní. Viac na www.manin.sk.