pondelok 16. decembra 2013

Ovládač pre otáčanie antény v dvoch osiach.V našom rádioklube OM3RRC sme sa začali zapodievať prevádzkou EME a otáčanie anténneho systému 4x10DK7ZB sme vyriešili zakúpením Az/El rotátora s ovládačom. Keď o prevádzku prejavili záujem aj ďalší členovia, jedna zo základných otázok znela ako vyriešiť dobre a lacno otáčanie malého anténneho systému v dvoch osiach – v azimute aj elevácii. 

nedeľa 1. decembra 2013

OK - OM DX Contest 2013

Rádioklub v tomto závode obvykle reprezentuje Rudo OM4TQ. Teraz mal iný program a tak sme uvažovali, či sa zúčastníme v kategórii jednotlivcov alebo viac operátorov. Nakoniec nebol nikto voľný a preto som závod išiel sám. Pre stanice z OK a OM je to výborná možnosť vyskúšať si aké je to byť pile up stanicou.

CQ WW SSB Contest 2013

S odstupom času sa naša účasť v tomto ssb závode zdá trochu netypická. Z klubu sa zúčastňujeme hlavne telegrafných a ďalekopisných závodov a teraz sa pred ním nekonali ani obvyklé EME spojenia.