piatok 10. júna 2022

                               LogHX

LogHX je staničný denník s mnohými funkciami. Denník je možné stiahnuť na stránke autora RX4HX

Tu budem postupne zverejňovať svoje poznatky s týmto denníkom.

K denníku nie je napísaný žiadny help. Podpora je iba cez fóra:
LogHX v ruskom jazyku
LogHX v angličtine
FAQ často kladené otázky v ruštine
PrintHX v ruštine
Ak by chcel niekto prispievať do fóra musí byť zaregistrovaný na QRZ.ru

DIPLOMY
Denník LogHX obsahuje aj okno na sledovanie podmienok diplomov. Niektoré sú implementované v samotnej distribúcii denníka a niektoré si môže užívateľ vytvoriť sám alebo naimportovať vytvorený súbor diplomu od iného užívateľa. Pre niektoré diplomy som vytvoril súbory, ktoré je možné stiahnuť tu.
 
                    SLOVENSKO   Link na diplom
Aby bol diplom Slovensko sledovaný v logu je potrebné zapisovať okresné znaky do poľa STATE
Aby bol diplom Slovenské hrady a zámky  sledovaný v logu je potrebné zapisovať kód hradu/zámku do poľa User3
                 OTC   Link na diplom
Diplom využíva pole Call takže je sledovaný automaticky keď bolo QSO zapísané do logu.
                    VRK   Link na diplom
Diplom využíva pole Call takže je sledovaný automaticky keď bolo QSO zapísané do logu.


             DLD (DOK)   Link na diplom
Aby bol diplom DLD (DOK) sledovaný v logu je potrebné zapisovať DOKy do poľa STATE

            RRA Russian Robinson Award   Link na diplom
Aby bol diplom Russian Robinson Award  sledovaný, v logu je potrebné zapisovať kód  do poľa User1

ČLENSTVO V KLUBOCH (Club members)
V denníku je možné sledovať členstvo v kluboch jednotlivých staníc. Tu je možné stiahnuť súbory pre niektoré ďalšie kluby, ktoré nie sú v základnej distribúcii denníka.

Klub                      Aktualizácia            Link   
OTC SARA          17.4.2024                🔺
VRK                     30.1.2024                🔺
4SQRP                 14.10.2023              🔺
9AQRP                 17.4.2024                🔺
30MCWAG           17.4.2024               🔺
30MDG                23.6.2022                🔺
599DXA               12.5.2023                🔺
AFM                                                     🔺
A1-CLUB            21.4.2024                 🔺
A1-EA                 23.4.2024                 🔺
A1-OP                  5.7.2024                  🔺
AGB                     23.4.2024                🔺
AGCW                 23.4.2024                🔺
ARCK                  23.4.2024                🔺
Arktika                 30.1.2024                🔺
ARMI                   16.3.2023                🔺
BCC                     14.12.2023               🔺
BMARS                31.1.2024               🔺
BTC                     24.12.2023              🔺
BUG                 
CAV                      5.7.2024                 🔺
CDXC                   5.7.2024                🔺
CFO                      5.7.2024                🔺
CFT                      30.1.2024               🔺
CONVENIA     24.12.2023              🔺
CQCW                 5.7.2024                 🔺
CTC                     17.7.2024               🔺
CWJF                  17.7.2024               🔺
CWOPS               17.7.2024               🔺
CWSP                  24.12.2023              🔺
DMC                    24.12.2023             🔺
EAQRP                24.12.2023             🔺
ECWARC            24.12.2023             🔺
EHSC                  24.12.2023             🔺
EPC                     25.5.2023               🔺
FFR                     26.12.2023             🔺
FHC                     26.12.2023            🔺
FIFTH OCEAN                                 🔺
FIRAC                 25.5.2023              🔺
FISTS                  7.1.2024                🔺
FMC                     9.7.2023               🔺  
FNARS                                              🔺
FOC                     7.1.2024               🔺
FPQRP                  8.1.2024              🔺
GACW                                               🔺
GDXF                    8.1.2024              🔺
GQRP                                                🔺
GRA                       22.7.2023           🔺
GTC                       8.1.2024             🔺
HACWG                11.1.2024            🔺
HH                          11.1.2024           🔺
HSC                      24.12.2023          🔺
HTC                                                  🔺 
IQRP                      11.1.2024           🔺
KCJ                        11.1.2024           🔺
LCC                                                 🔺
LIDS                     11.1.2024           🔺
MARAC                                          
MARCONISTA    11.1.2024           🔺
MCL                      9.7.2022            🔺
MCWG                 11.1.2024           🔺
MDXC                  9.7.2023             🔺
MF                        23.3.2023          🔺
MFCA                                             🔺
NAQCC                11.1.2024          🔺
NDG                     9.3.2023            🔺
NTC                      11.1.2024           🔺
NRA                      11.1.2024          🔺
NRR                      11.1.2024          🔺
OECWG               11.1.2024           🔺
OKDXF              11.1.2024            🔺
OKQRP               11.1.2024           🔺
OMISS                9.7.2023             🔺
OOTC                 22.7.2023            🔺
PODXS070         11.1.2024            🔺
PRO                    11.1.2024            🔺
QCWA                12.1.2024             🔺
QRPARCI                                        🔺
RAFARS                                         🔺
RCC                     12.1.2024           🔺
RCWC                 12.1.2024           🔺
RDRC                  12.1.2024           🔺
RIA                      12.1.2024            🔺
RNARS                                           🔺
RRDXA                                           🔺
RSARS                                            🔺
RTC                                                 🔺
RUQRP                12.1.2024           🔺
SHSC                   24.12.2023         🔺
SKCC                  12.1.2024           🔺
SOC                    12.1.2024             🔺
SPCWC               12.1.2024            🔺
SPDXC                12.1.2024            🔺 
TBDXC               11.10.2022          🔺
TEN-TEN             13.8.2022           🔺
TRC                     23.7.2023            🔺
TRN                                                 🔺
UFT                      12.1.2024           🔺
UKSMG                                          🔺
VHSC                    24.12.2023        🔺
WAP                      12.1.2024          🔺
WWYC                 12.1.2024          🔺
 

DATABÁZA LOKÁTOROV

Do denníka je možné nahrať aj databázu lokátorov, postup ako na to je v helpe TU

Databázu lokátorov si môžeš stiahnuť TU


DATABÁZA QSL MANAŽÉROV

Andrea IK2XDE tvorí databázu QSL manažérov pre denník LogHX. Tú si môžeš stiahnuť na stráke     

TU   Podobnú databázu ale pre CQRLog si môžeš stiahnuť na stránke Martina OK1RR TU

Tá sa dá tiež naimportovať do LogHX.