nedeľa 15. novembra 2015

OK-OM DX CW Contest 2015

Závodu sa zúčastňujeme každý rok a teraz sa zišla skupina operátorov v zložení Rudo OM4TQ, Roman OM4KW a Mojo OM6MW. Pre nás je to súčasne previerka techniky pred vrcholom závodnej sezóny, ktorým je CQ WW DX Contest CW.

CQ WW SSB Contest 2015

V rádioklube sú viac obľúbené telegrafné závody, preto sme ani neočakávali väčšiu účasť operátorov.  Tak sa aj stalo a závod nakoniec odbehol OM6MW v kategorii jeden operátor.