nedeľa 21. mája 2017

CQ-M International DX Contest

Další ruský závod, ktorý má podobné podmienky ako Russian DX Contest. Podmienky šírenia boli trvale slabé, ale pásmo 21 MHz sa predsa len otvorilo. Očakávali sme väčšiu aktivitu staníc na ssb, ale prevažnú časť spojení sme urobili na cw. Predpokladaný výsledok dostať sa cez hranicu tisíc spojení sme dosiahli a za daných okolností sme s ním spokojní.

2. subregionálny pretek 2017

Aj ked predpovede počasia neboli priaznivé, lebo televízne rosničky hlásili dažde, pred závodom a na jeho začiatku nepršalo. Počasie vydržalo kým sme všetko postavili a rozchodili. Dážd sa spustil až v sobotu večer. Do rána prestalo pršať a bolo pomerne teplo.

Russian DX Contest

Ešte počas predchádzajúceho závodu sme sa rozhodli, že vyskúšame aj tento ruský závod. Na rozdiel od závodov, ktorých sa zúčastňujeme, beží súčasne cw aj ssb. Rudo sa zvlášť obrátil aj na operátorov, ktorí príliš neobľubujú telegrafiu, no závod sme odbehli v obvyklej zostave.

UBA DX Contest

Celkom dobrý závod, len ako keby belgické stanice zabudli, že práve beží. Bolo ich tam málo.

CQ WW 160-Meter Contest CW 2017


Vzhľadom na možnosti nášho QTH a podmienky šírenia bolo pre nás prvoradým cieľom dostať sa cez hranicu tisíc spojení. Toto sa podarilo, ale podmienky boli také, že dx stanice príliš nechodili a tak bodový zisk nie je dostatočný.