piatok 3. mája 2019

Členské na rok 2019

Vážení členovia Rádioklubu Manín!

Na výročnej schôdzi z dňa 26. 01. 2019 sa schválilo členské na rok 2019 nasledovne:
- zárobkovo činné osoby 20,- € / rok
- nezárobkovo činné osoby 5,- € / rok (študenti, dôchodci, nezamestnaní)

Členské je potrebné uhradiť bankovým prevodom:
IBAN:            SK90 8330 0000 0029 0131 5324
poznámka:    uviesť svoju značku a popis "členské na rok", napr. om4wy clenske 2019

V prípade potreby je možné uhradiť členské v hotovosti počas pravidelných klubových dní konaných takmer každý štvrtok.

Vďaka za podporu.

73! om4wy Roman