nedeľa 31. decembra 2017

CQ WW DX Contest CW 2017

Oproti OK OM DX Contestu sa podmienky mierne zlepšili, otvorilo sa pásmo 21 MHz, ale 28 MHz zostalo zatvorené. 

nedeľa 12. novembra 2017

OK OM DX Contest 2017

V období pred CQ WW CW je tento závod dobrým tréningom a previerkou zariadenia. Zišli sme sa v zostave Vlado OM3BY, Michal OM4AA, Roman OM4KW a Mojo OM6MW. Stáleho účastníka Ruda OM4TQ si rezervovala rodina a tak bol s nami len v telefonickom kontakte.

CQ WW SSB Contest 2017

Tento závod sme sa rozhodli odbehnúť, aj keď členovia nášho kontestového tímu obľubujú najmä telegrafné a ďalekopisné závody. Pripojil sa k nám Vilo OM0AAO, ktorý prejavil záujem vyskúšať si závodenie z nášho QTH.

nedeľa 1. októbra 2017

CQ WW RTTY Contest 2017

Na začiatku závodu vznikol problém so synchronízáciou denníka a zariadenia a nedarilo sa dovolávať na stanice z clustra. Preto v sobotu ráno bolo málo spojení. Po odhalení problému už spojenia začali pribúdať rýchlejšie aj keď podmienky, ako to už býva v poslednej dobe bežné, boli slabé. Až neskoro poobede sa otvorilo pásmo 14 MHz a chodili stanice z celých Spojených štátov.

nedeľa 16. júla 2017

Stavba Moxonky na VKV pracovisku

Už dlhšiu dobu vŕta v hlavách niektorých operátorov myšlienka ako využiť naše VKV pracovisko na KV závody. Priekopníkom je Michal OM4AA, ktorý už odtiaľto vysielal v niekoľkých QRP závodoch, naposledy v priebehu Poľného dňa.

3. subregionálny pretek 2017

S koncom školského roka prišiel tiež asi najpopulárnejší VKV závod známy ako Poľný deň. Predpovede počasia neboli príliš optimistické, televízne rosničky predpovedali na nedeľu dážď.

Mikrovlnný závod 2017

Zmeny na anténach a zariadeniach sme vyskúšali počas 2. subregionálu a tak v tomto závode nedošlo k nejakým nepríjemným prekvapeniam. Len v nedeľu okolo obeda sa zdvihol silnejší vietor a kvôli obave z poškodenia výsuvného stožiaru a tiež, že všetci operátori nemohli zostať do konca, sme závod ukončili predčasne.

nedeľa 4. júna 2017

CQ WW WPX CW 2017

Podmienky boli trvale slabé, závod by stačilo odbehnúť len na 7 a 14 MHz. No na druhej strane sme  dokonca urobili aj dve spojenia na 28 MHz.

nedeľa 21. mája 2017

CQ-M International DX Contest

Další ruský závod, ktorý má podobné podmienky ako Russian DX Contest. Podmienky šírenia boli trvale slabé, ale pásmo 21 MHz sa predsa len otvorilo. Očakávali sme väčšiu aktivitu staníc na ssb, ale prevažnú časť spojení sme urobili na cw. Predpokladaný výsledok dostať sa cez hranicu tisíc spojení sme dosiahli a za daných okolností sme s ním spokojní.

2. subregionálny pretek 2017

Aj ked predpovede počasia neboli priaznivé, lebo televízne rosničky hlásili dažde, pred závodom a na jeho začiatku nepršalo. Počasie vydržalo kým sme všetko postavili a rozchodili. Dážd sa spustil až v sobotu večer. Do rána prestalo pršať a bolo pomerne teplo.

Russian DX Contest

Ešte počas predchádzajúceho závodu sme sa rozhodli, že vyskúšame aj tento ruský závod. Na rozdiel od závodov, ktorých sa zúčastňujeme, beží súčasne cw aj ssb. Rudo sa zvlášť obrátil aj na operátorov, ktorí príliš neobľubujú telegrafiu, no závod sme odbehli v obvyklej zostave.

UBA DX Contest

Celkom dobrý závod, len ako keby belgické stanice zabudli, že práve beží. Bolo ich tam málo.

CQ WW 160-Meter Contest CW 2017


Vzhľadom na možnosti nášho QTH a podmienky šírenia bolo pre nás prvoradým cieľom dostať sa cez hranicu tisíc spojení. Toto sa podarilo, ale podmienky boli také, že dx stanice príliš nechodili a tak bodový zisk nie je dostatočný.