sobota 1. februára 2014

CQ WW 160-Meter Contest 2014

Posledný víkend v januári tradične patril tomuto jednopásmovému závodu. Podmienky šírenia boli slabšie a tiež sme očakávalí viac od prijímacej antény.

Po prvej noci z piatka na sobotu bolo v denníku 470 spojení. Na tomto skóre sme sa zastavili až do soboty večera. Poobede totiž prebehla výročná členská schôdza, ktorá pokračovala spoločenskou časťou v priestore klubu. Do závodu sme sa vrátili až po ôsmej večer.

Rudo OM3COR


Slabé podmienky a rušenie zo sídliska spôsobili, že sme urobili menej staníc z USA a Kanady, čím nám unikli cenné násobiče. Prijímacia anténa, ktorú je možné prepínať do štyroch smerov síce smeruje, ale bude na nej treba ešte popracovať. 


Rudo OM4TQ


V priebehu závodu sme si porovnávali výsledok s OM6A, ktorí natiahli aj dva beverage. Rozdiel vo výsledku je zjavný, na konci mali 1095 spojení a oveľa viac US staníc. Antény sú rozhodujúce a v sídliskových podmienkach máme v tomto smere obmedzenia. Námety na zlepšenie sú a ak budeme chcieť zlepšiť výsledky, bude ich treba realizovať.

Nakoniec sme výsledok dotiahli na 937 spojení a 302 904 bodov.

CQ160CW Summary Sheet

       Start Date : 2014-01-24
    CallSign Used : OM3RRC
      Operator(s) : OM3COR, OM4TQ, OM6AKL, OM6MW
Operator Category : MULTI-OP
             Band : 160M
            Power : HIGH
             Mode : CW
 Default Exchange : 15
         Software : N1MM Logger V13.10.1

        Band    QSOs    Pts  StP   DXC
         1,8     937    4808   10   53
       Total     937    4808   10   53
            Score : 302 904

              Rig : Orion + OMPOWER
         Antennas : dipol, RX antena

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.