štvrtok 5. mája 2016

Členské na rok 2016

Vážení členovia Rádioklubu Manín!

Na výročnej schôdzi z dňa 30. 01. 2016 sa schválilo členské na rok 2016 nasledovne:
- zárobkovo činné osoby 20,- € / rok
- nezárobkovo činné osoby 5,- € / rok (študenti, dôchodci, nezamestnaní)

Členské je potrebné uhradiť bankovým prevodom:
účet:             4007920588/7500
IBAN:           SK19 7500 0000 0040 0792 0588
poznámka:    uviesť svoju značku a popis "členské na rok", napr. om4wy clenske 2016

V prípade potreby je možné uhradiť členské v hotovosti počas pravidelných klubových dní konaných každý štvrtok.

Vďaka za podporu.

73! om4wy Roman

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.