piatok 10. júna 2022

                               LogHX

LogHX je staničný denník s mnohými funkciami. Denník je možné stiahnuť na stránke autora RX4HX
Tu budem postupne zverejňovať svoje poznatky s týmto denníkom.

DIPLOMY
Denník LogHX obsahuje aj okno na sledovanie podmienok diplomov. Niektoré sú implementované v samotnej distribúcii denníka a niektoré si môže užívateľ vytvoriť sám alebo naimportovať vytvorený súbor diplomu od iného užívateľa. Pre niektoré diplomy som vytvoril súbory, ktoré je možné stiahnuť tu.
 
                    SLOVENSKO   Link na diplom
Aby bol diplom Slovensko sledovaný v logu je potrebné zapisovať okresné znaky do poľa STATE
Aby bol diplom Slovenské hrady a zámky  sledovaný v logu je potrebné zapisovať kód hradu/zámku do poľa User3
                 OTC   Link na diplom
Diplom využíva pole Call takže je sledovaný automaticky keď bolo QSO zapísané do logu.
                    VRK   Link na diplom
Diplom využíva pole Call takže je sledovaný automaticky keď bolo QSO zapísané do logu.


             DLD (DOK)   Link na diplom
Aby bol diplom DLD (DOK) sledovaný v logu je potrebné zapisovať DOKy do poľa STATE

            RRA Russian Robinson Award   Link na diplom
Aby bol diplom Russian Robinson Award  sledovaný, v logu je potrebné zapisovať kód  do poľa User1

ČLENSTVO V KLUBOCH (Club members)
V denníku je možné sledovať členstvo v kluboch jednotlivých staníc. Tu je možné stiahnuť súbory pre niektoré ďalšie kluby, ktoré nie sú v základnej distribúcii denníka.

Klub                      Aktualizácia            Link   
OTC SARA          14.10.2022               🔺
VRK                     17.6.2022                 🔺
4SQRP                 15.10.2022               🔺
9AQRP                 27.9.2022                🔺
30MDG                23.6.2022                🔺
599DXA               15.11.2022              🔺
AFM                                                     🔺
A1-CLUB            31.8.2022                 🔺
A1-OP                  24.10.2022              🔺
AGB                     24.9.2022                🔺
AGCW                 24.9.2022                🔺
ARCK                 16.10.2022               🔺
Arktika                 16.10.2022              🔺
ARMI                   24.9.2022                🔺
BCC                     24.9.2022                🔺
BUG                 
CAV                      26.10.2022             🔺
CDXC                   27.10.2022             🔺
CFO                      25.9.2022               🔺
CFT                      25.9.2022                🔺
CQCW                 25.9.2022                🔺
CTC                     27.9.2022                🔺
CWJF                  26.9.2022                🔺
CWOPS               26.9.2022               🔺
CWSP                  26.9.2022               🔺
DMC                    26.9.2022               🔺
ECWARC            29.9.2022               🔺
EHSC                  29.9.2022               🔺
EPC                     3.10.2022               🔺
ESSEXCW         12.10.2022              🔺
FFR                                                    🔺
FIRAC                 3.10.2022              🔺
FISTS                  21.10.2022            🔺
FMC                                                  🔺  
FNARS                                              🔺
FOC                     15.11.2022            🔺
FPQRP                                               🔺
GACW                                               🔺
GDXF                    4.10.2022            🔺
GQRP                                                🔺
GRA                                                  🔺
GTC                                                  🔺
HACWG               4.10.2022            🔺
HH                        4.10.2022            🔺
HSC                      29.9.2022            🔺
HTC                                                  🔺 
LCC                                                 🔺
LIDS                     5.10.2022           🔺
MARAC                                          
MARCONISTA    5.10.2022           🔺
MCL                      5.10.2022          🔺
MCWG                                            🔺
MDXC                                             🔺
MF                        5.10.2022          🔺
MFCA                                             🔺
NAQCC                                          🔺
NDG                     30.11.2022         🔺
NRA                                                🔺
NRR                                                🔺
OECWG               8.11.2022           🔺
OKDXF              15.11.2022          🔺
OKQRP               21.10.2022         🔺
OMISS                9.10.2022            🔺
OOTC                 9.10.2022            🔺
PODXS070         9.10.2022            🔺
PRO                    10.10.2022           🔺
QCWA                 9.10.2022            🔺
QRPARCI                                        🔺
RAFARS                                         🔺
RCC                     10.10.2022          🔺
RCWC                 10.10.2022          🔺
RDRC                  11.10.2022          🔺
RIA                      11.10.2022          🔺
RNARS                                           🔺
RRDXA                                           🔺
RSARS                                            🔺
RTC                                                 🔺
RUQRP                 25.10.2022        🔺
SHSC                   29.9.2022            🔺
SKCC                  7.12.2022            🔺
SOC                    11.10.2022           🔺
SPCWC               11.10.2022          🔺
SPDXC                11.10.2022          🔺 
TBDXC               11.10.2022          🔺
TEN-TEN             13.8.2022           🔺
TRC                     11.10.2022          🔺
TRN                                                 🔺
UFT                      12.10.2022         🔺
UKSMG                                          🔺
VHSC                    29.9.2022          🔺
WAP                      12.10.2022         🔺
WFF                                                🔺
WWYC                  12.10.2022       🔺
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.