piatok 10. júna 2022

                               LogHX

LogHX je staničný denník s mnohými funkciami. Denník je možné stiahnuť na stránke autora RX4HX
Tu budem postupne zverejňovať svoje poznatky s týmto denníkom.

DIPLOMY
Denník LogHX obsahuje aj okno na sledovanie podmienok diplomov. Niektoré sú implementované v samotnej distribúcii denníka a niektoré si môže užívateľ vytvoriť sám alebo naimportovať vytvorený súbor diplomu od iného užívateľa. Pre niektoré diplomy som vytvoril súbory, ktoré je možné stiahnuť tu.
 
                    SLOVENSKO   Link na diplom
Aby bol diplom Slovensko sledovaný v logu je potrebné zapisovať okresné znaky do poľa STATE
Aby bol diplom Slovenské hrady a zámky  sledovaný v logu je potrebné zapisovať kód hradu/zámku do poľa User3
                 OTC   Link na diplom
Diplom využíva pole Call takže je sledovaný automaticky keď bolo QSO zapísané do logu.
                    VRK   Link na diplom
Diplom využíva pole Call takže je sledovaný automaticky keď bolo QSO zapísané do logu.


             DLD (DOK)   Link na diplom
Aby bol diplom DLD (DOK) sledovaný v logu je potrebné zapisovať DOKy do poľa STATE

            RRA Russian Robinson Award   Link na diplom
Aby bol diplom Russian Robinson Award  sledovaný, v logu je potrebné zapisovať kód  do poľa User1

ČLENSTVO V KLUBOCH (Club members)
V denníku je možné sledovať členstvo v kluboch jednotlivých staníc. Tu je možné stiahnuť súbory pre niektoré ďalšie kluby, ktoré nie sú v základnej distribúcii denníka.

Klub                      Aktualizácia            Link   
OTC SARA          12.5.2023                🔺
VRK                     12.5.2023                🔺
4SQRP                 25.5.2023                🔺
9AQRP                 12.5.2023                🔺
30MDG                23.6.2022                🔺
599DXA               12.5.2023                🔺
AFM                                                     🔺
A1-CLUB            12.3.2023                 🔺
A1-OP                  16.3.2023                🔺
AGB                     12.3.2023                🔺
AGCW                 14.3.2023                🔺
ARCK                  14.3.2023                🔺
Arktika                 16.10.2022              🔺
ARMI                   16.3.2023                🔺
BCC                     14.3.2023                 🔺
BUG                 
CAV                      25.5.2023               🔺
CDXC                   25.5.2023               🔺
CFO                      23.3.2023               🔺
CFT                      25.9.2022                🔺
CQCW                 11.3.2023                 🔺
CTC                     25.5.2023                 🔺
CWJF                  25.5.2023                 🔺
CWOPS               11.3.2023                🔺
CWSP                  11.3.2023                🔺
DMC                    25.5.2023                🔺
ECWARC            11.3.2023               🔺
EHSC                  22.7.2023               🔺
EPC                     25.5.2023               🔺
FFR                      21.7.2023              🔺
FHC                     25.5.2023              🔺
FIRAC                 25.5.2023              🔺
FISTS                  25.5.2023              🔺
FMC                     9.7.2023               🔺  
FNARS                                              🔺
FOC                     22.7.2023              🔺
FPQRP                  21.7.2023             🔺
GACW                                               🔺
GDXF                    9.7.2023              🔺
GQRP                                                🔺
GRA                       22.7.2023           🔺
GTC                       9.7.2023             🔺
HACWG                9.7.2023             🔺
HH                          9.7.2023            🔺
HSC                      22.7.2023            🔺
HTC                                                  🔺 
IQRP                      22.7.2023           🔺
KCJ                        23.7.2023          🔺
LCC                                                 🔺
LIDS                     9.7.2023             🔺
MARAC                                          
MARCONISTA    9.7.2023             🔺
MCL                      9.7.2022            🔺
MCWG                 14.2.2023           🔺
MDXC                  9.7.2023             🔺
MF                        23.3.2023          🔺
MFCA                                             🔺
NAQCC                25.5.2023          🔺
NDG                     9.3.2023            🔺
NTC                      9.3.2023             🔺
NRA                      9.7.2023            🔺
NRR                      9.7.2023            🔺
OECWG               9.3.2023            🔺
OKDXF              22.7.2023            🔺
OKQRP               22.7.2023           🔺
OMISS                9.7.2023             🔺
OOTC                 22.7.2023            🔺
PODXS070         9.7.2023              🔺
PRO                    22.7.2023            🔺
QCWA                25.5.2023             🔺
QRPARCI                                        🔺
RAFARS                                         🔺
RCC                     22.7.2023           🔺
RCWC                 22.7.2023           🔺
RDRC                  22.7.2023           🔺
RIA                      23.7.2023            🔺
RNARS                                           🔺
RRDXA                                           🔺
RSARS                                            🔺
RTC                                                 🔺
RUQRP                23.7.2023           🔺
SHSC                   22.7.2023           🔺
SKCC                  23.7.2023           🔺
SOC                    23.7.2023             🔺
SPCWC               23.7.2023            🔺
SPDXC                23.7.2023            🔺 
TBDXC               11.10.2022          🔺
TEN-TEN             13.8.2022           🔺
TRC                     23.7.2023            🔺
TRN                                                 🔺
UFT                      23.7.2023           🔺
UKSMG                                          🔺
VHSC                    22.7.2023          🔺
WAP                      23.7.2023          🔺
WFF                                                🔺
WWYC                  23.7.2023         🔺
 

DATABÁZA LOKÁTOROV

Do denníka je možné nahrať aj databázu lokátorov, postup ako na to je v helpe TU

Databázu lokátorov si môžeš stiahnuť TU

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.