Naši sponzori

Playmax Považská Bystrica - poskytovateľ internetu

Copos Považská Bystrica - výpočtová technika

PSL, a. s. Považská Bystrica - výrobca veľkorozmerových ložísk

Elbyt Žilina - predaj nábytku

UPT, s.r.o. Žilina - výroba z termoplastov (ČOV)
Pegonet Považská Bystrica - poskytovateľ internet