pondelok 8. októbra 2012

Výmena tribandera za trojicu HB9CV


Posledná prázdninová sobota sa stala dňom, keď sme tribander nahradili „stromčekom“ antén HB9CV. K tomuto nás viedla snaha zlepšiť výsledky v nastávajúcej kontestovej sezóne. V predchádzajúcich závodoch sme totiž nadobudli dojem, že z tribandera už nič viac nevyžmýkame a HB9CV len zaháľali v sklade. Jozef, OM4AQ a Vlado, OM3BY antény predbežne nastavili vo Vladovom QTH, počasie bolo dobré a tak sme sa pustili do práce na streche. Tribander išiel dolu a nové antény sa podarilo namontovať bez väčších problémov.

Tiež sme vymenili balun na dipóle na 160 m, s ktorým boli problémy už v tohtoročnom CQ WW 160 m konteste.


Mojmír OM6MW

Len doplním, že fázovacie vedenia sú zhotovené z koaxu RG213 dĺžky Lambda/8*k. Rozmery prvkov a gama odbočiek boli vypočítané na impedanciu 50Ohm. Pri ladení sa však 50Ohm nepodarilo naladiť. Najmenej sa podarilo 75Ohm a potom to išlo naladiť až ku 120Ohm. Potom už spolu s reálnou začala narastať jalová zložka. Robili sme pokusy aj so zmenou rozmerov prvkov, ale najlepšie to vychádzalo pri dosadení frekvencii do vzorcov zhruba 500, 600 a 700kHz pod pásmom od 14 do 28MHz. Venovali sme tomu dva dni a stále sme neboli spokojný. Nakoniec sme sa vrátili k pôvodným rozmerom a gama odbočky nastavili na impedanciu 110Ohm, čo po skúsenostiach išlo pomerne rýchlo. Na impedanciu 50Ohm transformujeme cez štvrťvlnný 75Ohmový úsek. PSV v uvažovaných segmentoch nepresahuje 1:1,5, pričom uprostred je 1:1. Spodná 14MHz anténa je 6,5m nad strechou a odstup antén je 1,5m. Došlo k miernemu ovplyvneniu antén, ktoré sme sa rozhodli ignorovať. Subjektívne sa antény javia lepšie ako pôvodný tribander.

Jozef OM4AQ

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.