pondelok 21. septembra 2015

Sledovanie podmienok šírenia

Mám teraz šancu na DX QSO? Oplatí sa mi volať na pásme "CQ DX"? A na akom pásme?
..Niekedy je nalepšie proste to skúsiť :-)
Ale ak chcete predsa len mať trochu predstavu o vaších možnostiach na ham pásmach, alebo práve plánujete taktiku do blížiaceho preteku, oplatí sa vedieť čo sa práve deje v ionosfére. O pojmoch ako počet slnečných škvŕn, slnečný tok (SFI), Ap a K index sa už písalo veľa. Takže sa hodí poznať zopár užitočných stránok, kde môžete tieto údaje aj reálne získať (pokiaľ možno čo najaktuálnejšie).
Tento článok je zbierkou odkazov, ktoré som najviac využíval v mojej praxi QRPáka. Nemusíte používať všetky a tiež tam môžu iné dobré stránky chýbať (ak viete, rád doplním).

Magnetogram v Nemecku - sleduje aktuálny vývoj magnetického poľa zeme a poskytuje okamžitý (aj odhadovaný) K index. Pre nás európanov je asi najzaujímavejšia, pretože poskytuje okamžité informácie o stave mag. poľa na našej zemskej polguli. Podľa údajov budete vediet či je práve magnetická búrka, teda či chodia (predovšetkým) horné pásma šírením cez severný pól (resp. okolo neho).
Popis údajov magnetometra DK0WCY (zdroj: dk0wcy.de)

Ionogram Prúhonice (CZ) - meria odraz kolmých signálov od jednotlivých vrstiev ionosféry, zobrazuje aktuálne hodnoty kritických kmitočtov, MUF aj prípadnú Es. Opäť veľmi užitočné informácie z našej oblasti, najmä pre sledovanie otvórení alebo zatváraní pásiem. Návod na ich využitie môže poskytnúť aj tzv. smernicový efekt, ktorým sa zaoberá Milan OK1IF.

Komplexnejšia stránka. Obsahuje množstvo dát o slnku, žiarení, ionosfére, aurore aj mag. poli.

Užitočná stránka o útlmoch (absorbcii) D-vrstvy - žial, v dobe slnečného minima asi nevyužiteľná (pre všeobecne nízku úroveň útlmu v tomto období). Ale inak sa dá podľa jej mapy učiť LUF (minimálna použiteľná frekvencia).

http://spaceweather.com/
Stránka o počasí "vo vesmíre" všeobecne. Tiež sa zaoberá aktuálnymi informáciami o slnku, ionosfére (najmä aurore) a stave mag. poľa zeme.

Najvýznamnejšou službou tejto stránky sú bannery, ktoré možno umiestniť na vlastnú web stránku. Bannery sú ideálne "pre laikov", pretože ponúkajú odhad šírenia pre jednotlivé ham pásma. Teda nemusíte mať znalosti o konkrétnych číslach (SFI, K apod.), aby ste mali predstavu o šírení na tom-ktorom pásme. Tiež ponúka informácie o slnku, žiarení, stave mag. poľa. Zobrazuje svetovú mapu MUF, umožňuje vypočítať aktuálnu mapu oblastí utlmu šírenia podla použitého pásma z konkrétnej lokality (java applet).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.