sobota 23. septembra 2023

Zlepšenie kmitočtovej stability FT847

Vo svojom zariadení FT847 som pre lepšiu kmitočtovú stabilitu pred rokmi iba tepelne zaizoloval oscilátor kmitočtovej syntézy podľa odporúčania na stránke OK2KKW. 

Nedávno som riešil kmitočtovú stabilitu FT897, ktorý využíva náš klub pre maják OM0MVB/OM0MUB. Jednalo sa o výmenu modulu kryštálového oscilátora 22,625MHz za tepelne stabilizovaný kryštálový oscilátor (TCXO). Pri tom som si všimol, že aj FT847 používa v opornom oscilátore kryštál tejto istej hodnoty. Preto sme objednali tieto moduly rovno dva. Cena je asi 20€ za kus.

Oscilátor sa nachádza na spodnej doske AF-CNTL-UNIT. Tvorí ho tranzistor Q1034. Bohužiaľ sa oscilátor nachádza na strane B, preto som ho odstavil uzemnením spojnice kolektora Q1034 a rezistora R1108, ktorý na kolektor privádza +8V a ktorý sa nachádza na strane A. Použil som krátku drôtovú prepojku, takže úprava je vratná. Doštičku TCXO (30x12mm) som horeznačky upevnil priletovaním pomocou dvoch krátkych vodičov bez izolácie o zemnú plochu strany A. Tie okrem mechanickej stability zároveň zaisťujú aj záporný pól napájania. TCXO potrebuje napájanie +5V, ktoré som našiel na stabilizátore 7805 pri prívodoch napájania 13,8V. Nebol som si istý, či môžem výstup TCXO priviesť priamo na výstup oscilátora. Preto som ho oddelil kondenzátorom 100pF. Naštastie výstup oscilátora prechádza aj stranou A popri kryštáli X1001, kam je možné opatrne priletovať druhý koniec kondenzátora.

Výsledok je veľmi dobrý. Stabilitu som meral tepelne kompenzovaným čítačom, ale hlavne počúvaním spomenutých majákov. Celá úprava je vratná a nezaberie viac ako 10 minút. Z fotografii je vidno umiestnenie a pripojovacie body.P.S.: možno niekoho napadne že som sa k rezistoru R1108, ktorý má hodnotu 100 Ohm, zachoval barbarsky a upálil ho za živa prúdom 80mA. Meraním kolektorového a emitorového napätia Q1034 sa dá zistiť, že jeho hodnota bude 10x väčšia. Kto by si nebol istý, môže rezistor odstrániť.

Počas testovacej doby som našiel na internete podobné riešenia, ale toto moje sa mi zdalo jednoduchšie na zhotovenie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.